Powołano organizację Open Source for America

Współpraca największych dostawców oprogramowania, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych ma pomóc w popularyzacji oprogramowania open source w instytucjach publicznych. W inicjatywę zaangażowało się m.in. kierownictwo firm Oracle, Sun Microsystems, Red Hat, Google i AMD. Nadrzędnym zadaniem Open Source for America ma być promocja rozwiązań o otwartym kodzie w amerykańskich instytucjach publicznych. Organizacja będzie również prowadzić […]

Continue Reading