Red Hat Enterprise Linux 6.4 gotowy do testów!

lang_pl redhat rhel wydania

Firma Red Hat Inc. opublikowała dzisiaj wersję beta swojego flagowego produktu Red Hat Enterprise Linux 6 w wersji 6.4. System dostępny jest jak zwykle to bywa przez Red Hat Customer Portal (d. Red Hat Network).

Zmiany w tym wydaniu:
– Wsparcie dla FCoE w plikach kickstart
– HAProxy
– Pełne wsparcie dla SSSD
– Zestaw dodatkowych sterowników (np. do kart sieciowych)
– Większe wsparcie dla Active Directory (ipa group-add-member)
– Zmiany nazw w “Subscription Manager”:

  • subscribe zmiana nazwy na attach
  • auto-subscribe zmiana nazwy na auto-attach
  • unsubscribe zmiana nazwy na remove
  • consumer zmiana nazwy na system or unit

– Wsparcie dla kluczy aktywacyjnych w interfejsie graficznym
– Zmiany w “usability” w graficznym konfiguratorze subskrypcji
– Zmiany/Poprawa w wirtualizacji dla KVM, Hyper-V i VMware ESX.
– Wsparcie dla dodatkowych urządzeń w klastrach
– Zaktualizowana paczka Samby (wsparcie dla szyfrowania AES dostępnego od Windows Server 2008/Windows 7)
– Nowa paczka scipy
– Wsparcie dla TLS v.1.1 w NSS
– Nowa paczka libjpeg-turbo
– Nowa paczka redhat-lsb-core
– Aktualizacja createrepo do najnowszej wersji
– …. i wiele więcej niewymienionych lub nie wymienionych szczegółowo.

Szczegóły zmian w informacji o wydaniu (Release Notes).

(RedHatPress)

(Visited 7 times, 1 visits today)