Powołano organizację Open Source for America

organizacje redhat

Współpraca największych dostawców oprogramowania, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych ma pomóc w popularyzacji oprogramowania open source w instytucjach publicznych. W inicjatywę zaangażowało się m.in. kierownictwo firm Oracle, Sun Microsystems, Red Hat, Google i AMD.

Nadrzędnym zadaniem Open Source for America ma być promocja rozwiązań o otwartym kodzie w amerykańskich instytucjach publicznych. Organizacja będzie również prowadzić akcje informacyjne dla przedstawicieli władz federalnych. Najprawdopodobniej będzie również nadzorować kierunek rozwoju oprogramowania open source pod kątem wymagań organów administracji federalnej.Działania te mają na celu m.in. wyrównanie szans oprogramowania tworzonego na licencji open source w konkurencji z zamkniętymi systemami. “Większość agencji federalnych wykorzystuje już oprogramowanie open source. Potrzebna jest jednak zasadnicza zmiana myślenia o aplikacjach publikowanych na tej licencji” – uważa Tom Rabon jeden z wiceprezesów firmy Red Hat.

Do grupy założycielskiej Open Source for America należą również m.in. firmy Mozilla, Alfresco oraz organizacje Software Freedom Law Center, Open Source Initiative i Linux Foundation. Jim Zemlin, dyrektor generalny ostatniej ze wspomnianych organizacji podkreśla, że to pierwsza wspólna inicjatywa branży IT zorientowana na promowanie wiedzy o otwartych rozwiązaniach informatycznych. Do współtworzenia organizacji nie zaproszono m.in. przedstawicieli koncernu Microsoft. Tymczasem w dniu wczorajszym koncern z Redmond dostarczył 22 tysiące linii kodu, który zostanie włączony do oficjalnego wydania jądra systemu Linux.

Nową organizację oficjalnie powołano podczas trwającej konferencji OSCON. Początkowo jej działalność będzie realizowana wyłącznie przez komitet sterujący złożony z przedstawicieli poszczególnych organizacji członkowskich. Aktualnie członkostwo w Open Source for America jest bezpłatne.

Zródło: ComputerWorld

(Visited 3 times, 1 visits today)